Giới thiệu

Công Ty Phát Triển (P&T)

Công ty TNHH MTV TV XD TM Phát Triển (P&T) được thành lập đầu tiên vào năm 2008. Là một doanh nghiệp trẻ, thời gian này Công ty P&T hoạt động kinh doanh và xây lắp các công trình có quy mô nhỏ.
Với sự năng động, nhiệt tình của đội ngũ lãnh đạo, nhân viên trẻ chỉ trong một thời gian ngắn Công ty P&T đã có những bước phát triển nhảy vọt. Và hiện nay, trải qua gần 5 năm hình thành và phát triển, Công ty P&T đã trở thành một công ty xây dựng và thương mại có phạm vi hoạt động rộng khắp trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, Công ty P&T có sự tăng trưởng nhanh và ổn định cả về vốn lẫn tổng tài sản. Hiện nay Công ty đã có nhà máy thép tiền chế liên danh Trường Phú và Phát Triển (P&T)
Vốn điều lệ tăng từ 1.200.000.000 đồng năm 2008 lên 45.000.000.000 đồng năm 2011.
Trong chiến lược phát triển của mình, Công ty P&T chú trọng phát triển 2 lĩnh vực chính đó là:
- Tư vấn, thiết kế xây dựng;
- Kinh doanh thương mại.
Tầm nhìn:
Đến năm 2016, Công ty P&T là một doanh nghiệp hoạt động xây dựng, thương mại có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng khắp trong phạm vi cả nước và mở rộng thị trường xây dựng, thương mại sang các nước trong khu vực Đông Nam Á.
 

Các tin khác