Giới thiệu

An toàn lao động

CHÍNH SÁCH AN TOÀN LAO ĐỘNG CÔNG TY P&T
 
I.                   MỤC ĐÍCH
-      Bảo đảm cho mọi người lao động những điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, thuận lợi và tiện nghi nhất.
-      Không ngừng nâng cao năng suất lao động, tạo nên môi trường làm việc an toàn cho người lao động.
-      Góp phần vào việc bảo vệ và phát triển bền vững nguồn nhân lực lao động.
-      Nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của con người mà trước hết là chính người lao động.

II.               CHÍNH SÁCH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
-      Chính sách An toàn lao đổng của Công ty P&T là các hoạt động thi công trên tất cả các công trường phải an toàn và hiệu quả. Việc tuân thủ những nguyên tắc an toàn lao động và sức khỏe là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động của Công ty.
-      Nguồn nhân lực được xem là tài sản quý giá nhất cho sự phát triển của Công ty. P&T luôn đặc biệt chú trọng, ưu tiên hàng đầu vấn đề an toàn lao động cho người lao động. Người lao động phải luôn luôn làm việc trong môi trường hoàn toàn an toàn không nguy hại đến tính mạng là trách nhiệm chính của P&T.
-      Phải thực hiện mọi nổ lực hợp lý và những hành động cương quyết để đảm bảo sức khỏe an toàn, phúc lợi cho nhân viên và công nhân trên công trường, nhà xưởng kho bãi và văn phòng.
-      Tổ chức, trang bị và duy trì hệ thống bảo đảm an toàn cho nhân viên khi làm việc.
-      Phân định rõ phạm vi trách nhiệm về sức khỏe và an toàn lao động.
-      Cung cấp những cơ sở thiết bị quần áo an toàn tương ứng, thích hợp và bảo đảm sử dụng đúng mục đích.
-      Xây dựng một chính sách an toàn lao động với phương châm: “Không có tai nạn lao động trên công trường”.

Các tin khác