Tư vấn thiết kế xây dựng

Tư vấn thiết kế xây dựng

Hoạt động tư vấn thiết kế xây dựng của Công ty P&T là cung cấp trọn gói hoặc từng phần các dịch vụ Tư vấn trong lĩnh vực xây dựng bao gồm: - Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng k

Chi tiết