Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp là các mặt hàng vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị thông gió, hệ thống dẫn khí.... Hiện nay công ty có 02 phòng kinh doanh vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu, các văn phòng đại diện tại thàn

Chi tiết