Nhà máy chế biến thủy sản HUY THUẬN

Xem slide   |   Xem từng hình

Chi tiết công trình