Giới thiệu

Công ty TNHH MTV TV XD TM Phát Triển (P&T) được thành lập đầu tiên vào năm 2008. Là một doanh nghiệp trẻ, thời gian này Công ty P&T hoạt động kinh doanh và xây lắp các công trình có quy mô nhỏ.
Với sự năng động, nhiệt tình của đội ngũ lãnh đạo, nhân viên trẻ chỉ trong một thời gian ngắn Công ty P&T đã có những bước phát triển nhảy vọt. Và hiện nay, trải hơn 10 năm hình thành và phát triển, Công ty P&T đã trở thành một công ty xây dựng và thương mại có phạm vi hoạt động rộng khắp trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, Công ty P&T có sự tăng trưởng nhanh và ổn định cả về vốn lẫn tổng tài sản....